SERVEIS  >  INSTRUMENTACIÓ

En TROPOSFERICA treballem amb marques de primera qualitat del mercat com ara SOMMER Messtechnik, Campbell Scientific, Davis Instruments, PCE, HOBO, Geonor, Vaisala, Young, Lambrecht entre d’altres per proporcionar un ampli ventall de sensors i complements que permeten millorar i facilitar l’activitat en sectors molt diversos. Presentem alguns dels més destacats del nostre catàleg:

SECTOR NEU I MUNTANYA

Instruments de mesura i sensors d’interès per al sector dels esports de neu i pistes d’esquí. Control de la qualitat de la neu i tractament, registre de la seva evolució al llarg de la temporada i prevenció d’allaus.

PROFUNDITAT DE LA NEU: USH-9 Sensor apte per a la mesura del gruix de la capa de neu en punts estratègics de les instal·lacions de les pistes d’esquí.

ANALITZADOR DE PAQUETS DE NEU Anàlisi de les característiques del mantell de neu: profunditat, densitat, contingut d’aigua líquida, gel i aire.

PREVISTORM Sensor per a la previsió de la formació, desenvolupament i finalització de tempestes en funció del camp elèctric present.

SECTORS HIDROELÈCTRIC I D’AIGÜES

Disposem també d’una varietat de sensors per al control i estimació de reserves de conques hidrogràfiques i característiques del cabal d’aigua, de gran utilitat per als sectors hidroelèctric i de gestió d’aigües.

RADAR DE MEDICIÓ DEL NIVELL DE L’AIGUA Detecció sense contacte per al seguiment del nivell d’aigua en cursos hídrics.

LIMNÍMETRES Detecció del nivell d’aigua en temps real per a una gestió avançada de les xarxes d’aigua.

SECTOR AGRÍCOLA

Et proporcionem instrumental meteorològic d’interès per a la detecció de fenòmens severs com la pluja torrencial, la calamarsa o la pedra, així com el risc de gelades i el control de formació de plaques de gel en diferents elements.

CARACTERÍSTIQUES DE LA PRECIPITACIÓ I DETECCIÓ DE CALAMARSA Detecció de les característiques de la precipitació; determinació de la seva intensitat i de la presència de sòlids com la calamarsa i la pedra.

DETECCIÓ DE RISC DE GEL Sensor per a un òptim control del risc de gel en infraestructures.

SONDA D’HUMITAT, TEMPERATURA I HUMECTACIÓ DE LA FULLA Necessari per a una detecció precisa de la rosada i altres fenòmens relacionats amb la humitat ambiental.

QUALITAT DE L’AIRE

Disposem de sensors destinats a conèixer el nivell d’agents contaminants presents a l’ambient, tant partícules fines com òxids de carboni, de nitrogen…

DETECCIÓ DE PARTÍCULES Sensor per conèixer la quantitat de PPM de PM2.5 i PM10 en temps real i calcular l’Air Quality Index (AQI).

SENSORS DE GASOS Detecció d’oxigen, CO2, NOx, …