TROPOSFERICA SUBMINISTRARÀ ELS EQUIPS D’AJUDA A LA NAVEGACIÓ PER AL CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ

EQUIPS D'AJUDA A LA NAVEGACIÓ

El Consorci del Port de Mataró ha anunciat que ha adjudicat el contracte de subministrament dels equips d’ajuda a la navegació a l’empresa TROPOSFERICA 2020, S.L. L’objectiu d’aquest contracte és millorar i actualitzar els equips essencials per a la navegació marítima a la zona portuària de Mataró. A continuació, es detallen els elements inclosos en aquest contracte:

1. Subministrament d’un Mareògraf: S’instal·larà un nou mareògraf a l’estació meteorològica ja existent al port. Aquest dispositiu serà fonamental per a la monitorització precisa de les condicions meteorològiques i les variacions del nivell del mar. 

2. Subministrament d’un Sistema d’Identificació Automàtica (AIS): Es proporcionarà un sistema d’identificació automàtica (“Automatic Identification System” o AIS) per millorar la seguretat i la coordinació del trànsit marítim a la zona portuària. Aquest sistema permetrà la transmissió i recepció d’informació entre vaixells i les autoritats portuàries.

3. Sistema de Protecció contra Sobretensions i Llamps: Es posarà en marxa un sistema de protecció avançat per a tots els equips instal·lats, que inclourà dispositius per prevenir danys causats per sobretensions i descàrregues elèctriques provocades per llamps.

4. Instal·lació dels Equips: Un equip tècnic especialitzat de TROPOSFERICA 2020, S.L. s’encarregarà de la instal·lació completa i correcta de tots els equips adquirits, garantint el seu funcionament òptim i la seva integració amb els sistemes existents.

5. Transmissió de Dades i Verificació: Es realitzarà una configuració adequada per garantir la transmissió fiable de les dades recollides pels equips instal·lats. A més, es duran a terme proves de verificació per assegurar-se que tots els sistemes estan operant correctament.

El pressupost de licitació per a aquest contracte ha estat establert en 27.370,00 € sense incloure l’IVA. Aquesta inversió reflecteix el compromís del Consorci del Port de Mataró amb la millora de la seguretat i l’eficiència en les operacions portuàries, així com amb la protecció del medi ambient i la navegació marítima.