Evolució de les temperatures mínimes tropicals i tòrrides d’agost en el període 2009-2023 a Barcelona

El passat mes d’agost s’han observat situacions meteorològiques força divergents. Els primers dies van venir marcats per temperatures força baixes, fins i tot es va veure nevar en algunes zones del Pirineu. D’aquell episodi es poden destacar diferents registres com, per exemple, la mínima de 2°C de les Planes de Son. Un valor molt baix per l’època de l’any, però que no és extraordinari. Si ens centrem a la ciutat de Barcelona, els valors no varen ser especialment baixos, però després de mínimes superiors als 25°C, al mateix Raval es va baixar dels 20°C, en concret 19,7°C, durant una nit.

Del 9 al 19 d’agost la temperatura va anar pujant, amb un ambient que va ser càlid i xafogós. A la costa els registres es situaven entre els 29°C i 32°C de manera força general, mentre que a l’interior els valors superaven els 35°C amb facilitat. Registres caniculars propis de l’estiu, sense excessos.

El període més càlid es va viure entre els dies 20 i 25, amb la que es considera la primera i única onada de calor de l’any a Catalunya. Veníem de dies molt càlids i els termòmetres encara van pujar de 3 a 5 graus més. Es van mesurar valors superiors als 33°C a 35°C a la costa i 40°C a l’interior durant 5 o 6 dies. La persistència de la calor i les dates, molt avançat l’agost, varen ser el tret diferencial d’aquesta onada de calor.

Després de la intensa calor va arribar un front fred molt actiu, que va provocar un descens notable de la temperatura. En alguns punts la diferència de temperatura màxima en 24 hores va ser superior als 15°C. La neu va tornar a fer acte de presència al Pirineu, especialment a la cara nord i per damunt dels 2.200 o 2.300 metres i esporàdicament per sota.

A la figura 1 s’ha analitzat el comportament de les nits tropicals (>20°C) a 4 estacions oficials del Servei Meteorològic de Catalunya a la ciutat de Barcelona entre el 2009 i el 2023. En concret Raval, Zoo, Zona Universitària i Observatori Fabra. Com es pot observar, hi ha força irregularitat segons l’any, però destaca especialment l’augment de les nits tropicals a l’Observatori Fabra. Alguns factors com l’illa de calor urbana o l’augment de la temperatura de l’aigua del mar hi podrien haver contribuït. A la resta d’estacions de la ciutat la tendència és més estable, amb les típiques variacions del Mediterrani d’un any a l’altre. Els anys 2009, 2018, 2019 i 2022 són els que tenen més mínimes per sobre dels 20°C a la ciutat de Barcelona.

Figura 1: Nombre de nits tropicals per a cada estació de mesura. Elaboració pròpia.

A la figura 2 s’ha analitzat el comportament de les nits tòrrides (>25°C) durant el mateix període de temps i a les 4 estacions esmentades al paràgraf anterior. Es pot observar un augment considerable de les nits tòrrides, especialment a l’estació del Raval, situada al centre de la ciutat de Barcelona i afectada clarament per l’illa de calor urbana. 2018,2022 i 2023 varen ser els més càlids de la sèrie i es van registrar mínimes per damunt dels 25°C a totes les estacions de la ciutat. Remarcable que entre 2009 i 2017, amb l’excepció de Raval, no es registren pràcticament nits tòrrides. La tendència entre 2022 i 2023 denota un augment del nombre de nits tòrrides i com s’ha comentat anteriorment l’elevada temperatura de l’aigua del mar dels darrers 2 anys, juntament amb altres factors podria estar influint en aquest augment de les mínimes superiors a 25°C.

Figura 2: Nombre de nits tòrrides per a cada estació de mesura. Elaboració pròpia.

Aquesta tendència a l’alça en la temperatura mínima no vol dir que cada any es vagi superant el nombre de temperatures per sobre de 20°C o 25°C en hores nocturnes, ja que en funció del temps que tinguem, les dades podrien canviar substancialment d’un any a un altre. Així i tot, caldrà veure l’evolució de les temperatures els pròxims anys per veure si es manté la tendència a l’alça.