PORTS DE LA GENERALITAT ADJUDICA A TROPOSFERICA EL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS AIS I ESTACIONS METEOROLOGIQUES

MANTENIMENT PORTS DE LA GENERALITAT

TROPOSFERICA ha resultat adjudicatària del contracte del SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LES INSTAL·LACIONS AIS I ESTACIONS METEOROLOGIQUES PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA per un període de 5 anys.

Els  19 PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, des del Port de Llança fins al Port de les Cases d’Alcanar, son els que estan compresos en la licitació i que requereixen el manteniment de les seves estacions meteorològiques i sistemes AIS.

IMPORTÀNCIA DEL MANTENIMENT DE LA XARXA D’ESTACIONS METEOROLÒGIQUES I SISTEMA AIS ALS PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DEL LITORAL CATALÀ

El manteniment de les diferents estacions meteorològiques i sistemes AIS dels PORTS DE LA GENERALITAT és crucial per garantir la precisió de les dades recopilades i la disponibilitat d’informació fiable per al monitoratge meteorològic i per la seva utilització en els sistemes AIS de navegació marítima.

Aquesta tasca es torna encara més desafiadora en estacions ubicades en ports, especialment les que es troben més pròximes al mar, on les condicions climàtiques poden ser extremes i sota la influència continua dels aerosols marins, que son molt corrosius. Analitzem els aspectes clau d’aquest manteniment  preventiu i correctiu en una extensió més àmplia.

El litoral Català compta amb una xarxa de 19 d’estacions meteorològiques distribuïdes pels diferents PORTS DE LA GENERALITAT amb l’objectiu de recopilar dades climàtiques i proporcionar informació en temps real. Aquestes estacions, requereixen un manteniment preventiu i correctiu periòdic per assegurar-ne el funcionament òptim.

TASQUES DE MANTENIMENT I CALIBRATGE

TROPOSFERICA desenvoluparà manteniment de dos tipus: els preventius i els correctius.

Els manteniments preventius es realitzen dues vegades a l’any per a cada una de les diferents estacions i els manteniments correctius son aquells que es duen a terme quan es detecta alguna errada o fallada en alguna de les estacions, amb l’objectiu de donar una resposta immediata o amb el mínim temps possible a totes les deficiències detectades per tal que la xarxa d’estacions meteorològiques funcioni correctament.

Per altra banda,  es realitzen calibratges, que a la vegada es divideixen en dos tipus: les verificacions en el camp i les verificacions al laboratori.

Les verificacions en el camp es duen a terme en paral·lel als manteniments preventius anuals per tal de comprovar que les dades que s’estan registrant siguin correctes i les verificacions al laboratori es duen a terme cada dos anys, desmuntant la estació i portant els diferents sensors a verificar en el laboratori. En aquest últim cas i mentre duri aquesta operació, serà instal·lada una estació de substitució el temps que els sensors estiguin al laboratori, per tal que no es perdin dades.

APECTES MEDIAMBIENTALS I DE QUALITAT

TROPOSFERICA, en el seu compromís amb la sostenibilitat, ha establert un detallat pla de gestió mediambiental per tota la durada del contracte en l’àmbit del treball en els Ports de la Generalitat de Catalunya.

Aquest pla abasta diverses àrees, des de la selecció de materials fins a les pràctiques operatives. Es basa en l’ús de tecnologies verdes, la reducció de residus i la gestió responsable dels recursos. L’empresa s’adhereix a les normatives mediambientals més estrictes, buscant sempre superar els requisits legals per preservar l’entorn. TROPOSFERICA assegura una gestió mediambiental integral i compromesa per minimitzar l’empremta ecològica i contribuir al desenvolupament sostenible en els Ports de la Generalitat de Catalunya.


El pressupost de licitació ha estat de 300.561€ per una durada de 5 anys.

La incorporació d’aquest nou contracte al portfoli de TROPOSFERICA permet encarar un 2024 amb gran optimisme i amb unes perspectives de consolidació i creixement del negoci més que destacables.